Alla kunder har olika behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?
Löpande bokföring

 • Kontering av verifikationer

 • Avstämning av kund- och leverantörsreskontra

 • Månads- eller kvartalsavstämningar

 • Enklare genomgång av rapporter

Hantering av kundfakturor

 • Design av din faktura

 • Fakturering

 • Posta eller e-posta fakturor till dina kunder

 • Uppföljning av sena betalningar

Hantering av leverantörsfakturor

 • Lämnar attesterade fakturor till oss, gärna digitalt

 • Alternativ skickas leverantörsfakturorna direkt till oss

 • Betalning av fakturor

 • Kontakt med leverantör vid frågor

Löneadministration

 • Lönebesked till dina anställda

 • Verifikat till bokföringen

 • Underlag till skattedeklarationen

 • Hjälp med förmåner, traktamentet mm

Bokslut och årsredovisningar

 • Bokslutsarbete

 • Förenklat årsbokslut för enskilda firmor och små aktiebolag

 • Årsbokslut

 • Konsultation vid beskattning

 • Vid årsredovisningar samarbetar vi med revisor

Skatter

 • Deklarationer

 • Konsultationer

 • Kontakt med Skatteverket

ROT/RUT-hantering

 • Design av godkänd ROT/RUT-faktura

 • Fakturering

 • Begäran av utbetalning Skatteverket

Omvänd byggmoms

 • Design av godkänd faktura med omvänd byggmoms

 • Fakturering

 • Hantering av moms

Företagskonsultation

 • Frågor om företagande

 • Frågor om skatt

 • Profilering av företag

 • Kundgrupper och marknadsföring

 • Förmedling av kontakt med våra samarbetspartners

Lagring av arkivmaterial

I Sverige måste bokföringsmaterial lagras i 7år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. (Bokföringslag 1999:1078, 7 kap, 2§)

Vi hjälper dig att spara utrymme genom att erbjuda lagring av ditt arkivmaterial i lokaler som är godkända av försäkringsbolag samt brandmyndighet.

Byrå Kax redovisning

Besök oss på Facebook

info@byrakax.se
0737-885 785

Copyright Byrå Kax Redovisning